Del III.
Försvaret av sin självständighet.
1920-1945.
Osäkerhet ? säkerhet
Den ryska revolutionen 1917
Finland blir självständigt
Självständigheten
Inbördeskriget
Det moderna 1920-talet
Motsättningarna inom 1930-talet.
Mot Vinterkriget.
Vinterkriget.
105 dagars försvarskrig.

Mellanfreden
1940 - 1941.
Fred, men kallt krig.

1941 - 1944.
Finland går till anfall.

Del I.
Det nationella medvetandet.
1855-1899.

Del II.
En nation föds.
1900-1920.