Del I.
Det nationella medvetandet.
1855-1899.
Det politiska livet tar fart.
Finland får en eget valuta och näringslivet utvecklas.
Utvecklingen inom industrin och kommunikationer.
Jordbrukets utveckling.
De svåra svältåren 1867 och 1868.
Språkfrågor, Finskan blir landets andra officiella språk.
Vinden vänder - förryskningen börjar.
Del II.
En nation föds.
1900-1920.


Del III.
Försvaret av sin självständighet.
1920-1945.