Del II.
En nation föds.
1900-1920.
1900 - 1902.
Motståndet ökar

Den nya värnpliktslagen.
Det aktivistiska motståndet. Konferensen i Boden.
Kriget mellan Ryssland och Japan.
Den första ryska revolutionen 1906.
1906 Storsrejken i Finland.
Lantdagsvalet 1907.
1907 – 1908.
En ny förryskning.

1910 – 1914.
Närmandet mot Tyskland och Sverige.

Den finska industrin och handeln under 1900 – 1917.
Finland i det första världskriget.
Den stora ryska revolutionen 1917.
Livsmedelbrist och Strejker.
Finlands självständighet den 6.e december 1917.
1918 – 1919.
Finland efter inbördeskriget.

Del I.
Det nationella medvetandet.
1855-1899.


Del III.
Försvaret av sin självständighet.
1920-1945.