Del I.
Det nationella medvetandet.
1855-1899.


Del II.
En nation föds.
1900-1920.


Del III.
Försvaret av sin självständighet.
1920-1945.