Inledning.

"Varför skriva om historia? Det är ju något om som har ju hänt och som man inte går att ändra eller göra något åt... "
Historia för mig är förklaring till saker och ting idag. Även dagens högtekniska underverks samhälle bygger på det som hänt i vår historia och vi ser spåren av den dagligen. Vi omgärdas av historia dagligen. Inte bara i gamla byggnader, och omhuldandet av gamla seder som hålls i liv men även vår samhällets uppbyggnad och även våra åsikter bygger på idéer och händelser som hänt i historia.

Varför just Finland? Jag själv är född i Åbo och delvis uppväxt i landet, men det var inte huvudsaken.
Finland hade under denna tid en mera dramatisk och brokigare historia än någon annan skandinaviskt stat, med minoritetsvälde, 2 revolutioner, utländsk statschef och bitvis regering, ett inbördeskrig, med efterföljande stora motsättningar i samhället och två krig för att kunna bekräfta landets existens och framtid.

Vad jag ville förmedla i denna form är en neutral historik över tiden som började modernisering av vårt samhälle med uppbyggnaden av demokratin och de krafter som låg bakom denne. Industrialiseringen, införandet av förbättrade sociala förhållanden som ledde till den samhället vi lever i dag. De nya och förbättrade kommunikationerna , som järnvägar, förbättrat sjöfart, telefon och allt de andra som tillkom. Men syftet även har varit att beskriva nationalismen dess fördelar av sammanhållning av en folkgrupp, vi är ju trots allt flockdjur, och dess nackdelar som genomsyras av nationella, historiska, språkliga och religiösa motsättningar.

Sidan är indelad i tre avsnitt.

Det första, "Det Nationella Medvetandet" beskriver dels nationalismens uppkomst, påbörjandet av modernisering av samhället som mer eller mindre hade varit feodalt, fåmansvälde där endast få personer hade rätt till utöva och administrera makten. Majoriteten saknade utbildining och saknade därför möjligheter att deltaga och påverka i samhället, fastlåsta i de roller som deras förfäder haft sedan generationer.

Det andra, "En nation föds" beskriver i sin tur hur samhället moderniseras gradvis genom att de stora massorna skapade sig möjligheter till att kunna delta i samhället och dess styre genom att visa deras styrka genom demonstrationer och strejker som ibland gick för långt. Men en av europiska småstaternas kamp för en självständighet och oberoende. De flesta länderna införde rösträtt, och de politiska partierna började hitta deras politiska positioner som de har även idag.

Det tredje och avslutande, "Försvaret Av Sin Självständighet." Efter det första världskriget var det många nya stater som blev självständiga Finland var bara en av dem de andra var t ex. Polen, Estland, Litauen och Lettland.

Dessa länder som kallades för randstater som påverkades av och råkade i svårigheter i stormakternas maktkamp för ännu mera makt som ledde till det urladdning som kallas för det 2.a världskriget.

Märkligt nog sammanföll nationalismen med ofta åter kommande krig som efterföljdes av all vansinnigare upprustning av militären för att kunna föra ett nytt, större krig. Kanske nu efter 53 år i fred här i Västeuropa har historien lärt oss något. Vem vet .......